Idag är det uppställning 07:45 för MH på Sollefteå Brukshundklubb. Och jag som skarpt ogillar för tidiga morgnar. Hurra!

Vad är MH?

Förkortningen står för Mentalbeskrivning Hund och är en samling övningar som tillsammans bildar ett test för att se hundens mentalitet. Övningarna gör man med sin hund för att titta på de här områdena:
Kontakt/socialitet, Lek/lekfullhet, Jaktlust/Förföljande, Aktivitet, Nyfikenhet/intresse, Skott, Rädsla och Hot.

Vill du läsa utförligare om testet så har Svenska Brukshundklubben beskrivit det: Mentalbeskrivning hund (MH).

Om du fortfarande är nyfiken och vill se hur det går till finns det många klipp på Youtube, sök på mentalbeskrivning hund. Jag valde medvetet att inte lyfta fram någon specifik hund eller film här. De flesta klippen som har hela testet med är runt 15 minuter vilket är den effektiva tiden, tiden man är aktiv i övningarna. Hela testet med promenad mellan övningarna tar ungefär 45 minuter.

Pin It on Pinterest

Share This